Algemene doelen

Afhankelijk van de noodzaak kan er door het bestuur beslist worden om eenmalige doelen en of acties te ondersteunen. Hierbij zal zeer nauwkeurig gekeken worden hoe de gelden besteed worden. Projecten worden met zorg uitgekozen en geschiedt alleen bij bestuursbesluit waar notulen van worden opgemaakt. Er wordt kritisch gekeken naar de geschiedenis van het project en hoe de financiële verantwoording is. Tevens wordt er gekeken naar het bestuur van het project en wanneer er een Westlandse verbintenis is heeft dat een voorkeur.

Concrete doelen

  • Door de ernstige aardbeving in Haïti op 12 januari 2010 is er een actie op touw gezet waarbij stenen werden verkocht om het kinderdorp ‘’Bon Repos’’ in Haiti mee te helpen met de wederopbouw.  Van o.a. de muur om het project heen.
  • In Kenia wordt er een project van Wim van den Burg financieel gesteund. 
  • In Albanië werd er hulp geboden via de stichting hoop voor Albanië.
  • Ook in Nederland is de stichting actief voor dak- en thuislozen, vluchtelingenhulp en jeugdhulpverlening.
  • In het verleden werd het kinderdorp ondersteund in Bolivia “Casa de Esperanza”
  • In Gambia is er een nieuw psychiatrisch ziekenhuis gebouwd mede door een substantiële bijdrage door de actie “Westlandcruisers” in samenwerking met de Stichting Tanka Tanka.
  • Leren van de besten is een project waarbij kennisoverdracht plaatsvond d.m.v een onderlinge wedstrijd in Peru. Door de projecten 'Leren van de Besten' worden boerenfamilies uit de dorpen binnen het werkgebied opgeleid door middel van studiebezoeken aan families en dorpen die de noodzakelijke veranderingen al hebben doorgevoerd. Na terugkeer in hun eigen dorp, passen deze boeren en boerinnen de 'best practices' toe in hun eigen situatie. Volgens het principe 'goed voorbeeld doet goed volgen' worden deze best practices overgenomen door families die niet hebben deelgenomen aan het studiebezoek. Boeren-experts, die door de projectorganisatie worden ingehuurd, begeleiden de families in dit proces.

Selectie projecten

Projecten worden met zorg uitgekozen en geschiedt alleen bij bestuursbesluit waar notulen van worden opgemaakt. Er wordt kritisch gekeken naar de geschiedenis van het project en hoe de financiële verantwoording is. Tevens wordt er gekeken naar het bestuur van het project en wanneer er een Westlandse verbintenis is heeft dat een voorkeur.