Stichting Westland Support

De stichting wordt volledig gerund door vrijwilligers en heeft geen betaalde krachten in dienst. Alle giften komen volledig ten goede aan de diverse projecten. De bestuursleden zetten in geheel kosteloos in ten behoeve van de stichting. Stichting Westland Support Other foundations vindt het belangrijk om op een verantwoorde wijze met haar ontvangen giften om te gaan. In het jaarverslag kunt u lezen hoe onze stichting haar giften heeft besteed. Het jaarverslag wordt jaarlijks op de website gepubliceerd.

Doelstelling

Bescherming van, en aandacht geven aan de medemens, aan diens maatschappelijke noden behoeften en daarin trachten te voorzien. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
De stichting richt zich vooral op en geeft ondersteuning aan kleinschalige doelen en projecten. Er worden doelen ondersteund in binnen en buitenland

Missie:Het financieren van projecten en het geven van rechtstreekse financiële hulp aan de behoeftige medemens waardoor levensomstandigheden verbeterd worden.
De materiële hulp zal zoveel mogelijk bestaan uit ondersteuningen voor zover mogelijk van de plaatselijke economie.

Doelgroep

De stichting ondersteunt vooral kleinschalige projecten en doelen welke zij zelf heeft beoordeeld op haalbaarheid en noodzaak onafhankelijk van geloof, afkomst en of politieke overtuiging waar ook ter wereld

Bestuur

Paul Franke - voorzitter/penningmeester
Dik Lievaart - secretaris
Frans van Staalduinen - bestuurslid