Financien

Om de lopende projecten te kunnen blijven ondersteunen en eventueel nieuwe projecten te kunnen ontwikkelen ontvangt de stichting lijfrentes en donaties van particulieren en organisaties. De stichting is actief om bij organisaties van evenementen haar doelen bekend te maken.
Om fondsen te werven ontwikkeld de stichting zelf ook acties zoals “De Westlandse Hattrick” voor het kinderdorp in Haïti, de “Westland Cruisers” voor een psychiatrisch ziekenhuis in Gambia en de actie “Steengoed Westland” voor de herbouw van het kinderdorp in Haïti na de aardbeving van 12 januari 2010. Tevens wordt er gebruikt gemaakt van een zeer uitgebreid netwerk in en rond het Westland. Alle giften worden op basis van daadwerkelijk ontvangst geboekt.
Beheer van het vermogen wordt door de penningmeester gedaan maar zal in alle gevallen worden overlegd in de bestuurvergaderingen. Saldi op de lopende bankrekeningen zullen zoveel mogelijk worden afgeroomd om op spaarrekeningen te worden gezet alvorens deze gelden voor eventuele projecten zal worden aangewend.