Stichting Westland Support

De Stichting heeft tot doel - zonder winstoogmerk – het ophalen van zoveel mogelijk geld voor de ondersteuning van projecten  die zich inzetten voor de minder bedeelde in deze wereld. Bescherming van, en aandacht geven aan de medemens, aan diens maatschappelijke noden behoeften en daarin trachten te voorzien. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting richt zich vooral op en geeft ondersteuning aan kleinschalige doelen en projecten. Er worden doelen ondersteund in binnen- en buitenland.

Stichting Team Westland

De stichting haalt tevens geld op met acties voor de ondersteuning van Stichting Team Westland. Het doel van Team Westland is om geld in te zamelen voor (regionale) charitatieve instellingen en initiatieven die rechtstreeks of zijdelings verband houden met kanker of onderzoek naar kanker.

Ook voor de Stichting ALS is er gedoneerd en afgedragen in 2017.

De stichting

De stichting Westland Support Other Foundations werkt vanuit een meerjaren beleidsplan 2016/2018. Westland Support Other Foundations is een actieve stichting die zich inzet voor kinderen, volwassenen en bejaarden in nood ongeacht geloof, politieke overtuiging of afkomst. Diverse doeltreffende projecten in de wereld worden ondersteund door onze stichting.